នាឡិកា / ពេលវេលា - ថ្ម ic

រូបភាព លេខផ្នែក ការពិពណ៌នា ភាគហ៊ុន តម្លៃ​ឯកតា ទិញ
M4T32-BR12SH1

M4T32-BR12SH1

STMicroelectronics

SNAPHAT BATT/CRYSTAL FOR SOIC

នៅ​ក្នុង​ស្តុក: 17.879

$7.83000

M4T32-BR12SH6

M4T32-BR12SH6

STMicroelectronics

SNAPHAT BATT/CRYSTAL FOR SOIC

នៅ​ក្នុង​ស្តុក: 16.431

$8.52000

M4T28-BR12SH1

M4T28-BR12SH1

STMicroelectronics

SNAPHAT BATT/CRYSTAL FOR SOIC

នៅ​ក្នុង​ស្តុក: 24.436

នៅលើការបញ្ជាទិញ: 999

$5.32000

BQ48SH-28X6NSH

BQ48SH-28X6NSH

Texas Instruments

CONSUMER/INTERFACE ICS

នៅ​ក្នុង​ស្តុក: 21.172

$6.14000

កំពូល